Inicio Buscador Mapa del Sitio Contáctenos
Español Valencià English Français
Área informativaRecursos educativosSecretaríaTablón de anunciosActividadesRevista de alumnosRevista de padres
ChatCorreo webAcceso ITACAFormulario de contactoEnlaces de interésBuscadorMapa web

Transporte y comedor

TRANSPORT ESCOLAR I MENJADOR A L’IES TORÍS

El terme de Torís compta amb unes quantes urbanitzacions, això fa que el volum d’alumnat que requereix el Servei de Transport Escolar és el -16,90%- de l’alumnat del centre.

L’alumnat que fa ús d’aquest Servei és alumnat de l’IES a tots els efectes des del moment que puja a l’autobús fins el moment que baixa del mateix en la parada corresponent. Per tant, dins del vehicle i en els desplaçaments, l’alumnat usuari i les seues famílies han de saber que estan subjectes a totes les normes que se contemplen a l’IES.


RUTES / PERSONAL DEL SERVEI

El servei de Transport Col.lectiu té una ruta que està dividida en dos subrutes.

· Subruta A: Torís-Alturi

· Subruta B: Torís –Pavies.

L’empresa encarregada en el present curs del servei és: germans Guaita. Disposa de 4 vehicles i a part del conductor hi ha una monitora/acompanyant responsable del grup.

El Transport Individual es realitza per on no passa l’autobús. El sol.liciten i fan el servei els pares. Poden demanar-lo si la seua residència està a un mínim de 3km del poble. La Generalitat Valenciana abona als pares el servei, segons quilometratge.

L’alumnat de transport de les dues modalitats és alumne fixe del Menjador. Tenen ajuda i només paguen la diferència entre el preu del menú i la subvenció que abona la Conselleria. El servei es realitza al CEIP Joaquin Muñoz els dies que l’alumnat té classe per la vesprada: dilluns, dimarts i dies de PAE. Hi ha una monitora que s’encarrega de l’alumnat. L’empresa que subministra el menjar, personal de cuina i cuidadores és Serunión.INCIDÈNCIES

Preguem als usuaris del dos serveis i / o a les seues famílies que comuniquen el més aviat possible a la Direcció del centre qualsevol incidència que, per la seua importància o reiteració, puguen considerar com relevants o importants.NORMES DE FUNCIONAMENT

- Si el conductor del transport o monitora indica a la Direcció del centre qualsevol actuació que puga posar en risc la seguretat dels usuaris, s’obrirà immediatament un expedient disciplinari per Falta Greu. Quan es tracte de comportaments incorrectes es procedirà segons estableix el Reglament de Règim Intern.

- No es pot fumar dins de l’autobús, tampoc en temps de menjador.

- L’alumnat d’aquests dos serveis ha de complir les normes elementals de comportament. No han de posar en risc la seguretat dels usuaris en el cas del transport ni mostrar falta d’educació i respecte als companys i personal responsable en el cas del menjador.

- L’acumulació de sancions o amonestacions en qualsevol d’aquests dos serveis podrà comportar la suspensió no solament d’algun d’ells, també la d’assistència al centre per al temps que s’indique (si el cas és de suficient gravetat no s’esperarà a l’acumulació de sancions).

Documentos relacionados en esta página: