Inicio Buscador Mapa del Sitio Contáctenos
Español Valencià English Français
Área informativaRecursos educativosSecretaríaTablón de anunciosActividadesRevista de alumnosRevista de padres
ChatCorreo webAcceso ITACAFormulario de contactoEnlaces de interésBuscadorMapa web

Página inicial

IES Torís

QR IES Turis

SÍGUENOS EN FACEBOOK Y EN TWITTER
 

 


NOVEDADES TWITTER

Otros temas

Infor

L’Equip Directiu del centre està format per:

Director: Carles Celma Giménez
Cap d’Estudis: Jaume Soler Parra
Secretària: Marian Velduque Climent
El Coordinador d’ESO és:
Jordi Laza Albert
El Consell Escolar està format per 25 membres:
- 1 Ajuntament
- 8 Professorat
- 5 Alumnat
- 1 Personal d’Administració i Serveis
- 5 Pares/Mares
- 3 Equip Directiu
El Personal d’Administració i Servei està format per:
- Amparo Montaner Arguisuelas: subaltern (conserge).
- Mª Magdalena Pla Navarro: auxiliar de gestió (administrativa)
L’’organització, composició, tasques i atribucions tant dels càrrecs personals com col.legiats vénen donades pel ROF (Reglament Orgànic i Funcional de centres) en vigor.